ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВІДПОЧИВАЮТЬ У ДОТ "ДОРОЖНИК"


 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають у ДОТ "Дорожник", розроблені на підставі Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", Типового положення про дитячий оздоровчий заклад оздоровлення та відпочинку, Державних санітарних правил і норм, інших нормативно-правових актів з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

 

2. Виконання Правил внутрішнього розпорядку обов'язкове для всіх дітей, які відпочивають в ДОТ "Дорожник".

 

3. Усі питання, пов'язані з виконанням правил внутрішнього розпорядку дітьми, які відпочивають в ДОТ "Дорожник", вирішує адміністрація ДОТ у межах даних їй прав.

 

 

II. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОТ 

 

1. Відпочивати в ДОТ "Дорожник" мають право діти у віці від 6 до 16 років за наявності Путівки в ДОТ "Дорожник" і дозвільних медичних документів.

 

2. Лікар ДОТ має право відмовити дитині в прийомі в табір за наявності явних проблем зі здоров'ям, відсутності медичних документів або їх невірному оформленні.

 

3. Формування загонів здійснюється адміністрацією ДОТ в день заїзду відповідно до вікових особливостей дітей і внутрішніх можливостей табору.

 

4. Адміністрація ДОТ має право в день заїзду переводити дітей із загону в загін без узгодження з ними або їх батьками.

 

5. Дитину, яка прибула в табір вже після формування загонів, адміністрація ДОТ направляє в загін, що максимально відповідає її віку, але в якому є вільне місце.

 

6. В день зарахування в табір усі діти мають бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ДОТ "Дорожник", режимом дня в ДОТ "Дорожник", пройти інструктаж з профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми і підлітками, дотримання ними санітарно-гігієнічних правил відповідно до затвердженої програми.

 

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ В ДОТ 

 

1. Діти, які відпочивають в ДОТ, мають право:

    - на отримання усього комплексу послуг, передбачених функціонуванням ДОТ "Дорожник" в період, зазначений в Путівці в ДОТ "Дорожник";

    - на відношення до себе з боку працівників табору відповідно до існуючих психолого-педагогічних стандартів.

 

2. Діти, які відпочивають в ДОТ, зобов'язані:

    - строго виконувати правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ДОТ "Дорожник", режим дня в ДОТ "Дорожник";

    - дотримуватись правил техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, санітарно-гігієнічних правил і інших інструктивних матеріалів ДОТ;

    - здійснювати елементарну трудову діяльність, що включає прибирання свого спального місця, утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистої гігієни, чергування в кімнаті, їдальні і по табору, підтримку чистоти в корпусах і на території тощо;

    - бережливо відноситись до майна табору;

    - шанобливо ставитися до працівників ДОТ, інших дітей.

 

3. Дітям, які відпочивають в ДОТ, забороняється:

    - покидати територію табору без супроводу дорослих;

    - самовільно виходити на пляж, купатися в річці;

    - привозити в табір і вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні речовини;

    - привозити в табір будь-які піротехнічні засоби, ножі, рогатки й інші небезпечні предмети.

 

 

IV. ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОТ БАТЬКАМИ

 

1. Право відвідувати дитину в таборі мають тільки її батьки або особи, що їх замінюють. Інші особи можуть відвідувати дитину тільки за наявності в них нотаріально завіреного доручення від батьків або осіб, що їх замінюють, встановленого законодавством зразка.

 

2. Відвідування дітей особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння не допускається.

 

3. Відвідування дітей у таборі можливе в будь-який день з 8.30 до 13.00 і з 16.00 до 19.00.

 

4. На час відвідування дитини в таборі її батьки або особи, що їх замінюють, переймають на себе повну відповідальність за збереження життя і здоров'я дитини.

 

5. Пересування батьків і інших сторонніх осіб по території табору, а тим більше відвідування ними спальних корпусів, їдальні та інших приміщень категорично заборонене.

 

 

V. ДОСТРОКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ДОТ 

 

1. Дитина, яка відпочиває в ДОТ, може бути достроково відрахована з табору за заявою батьків або осіб, що їх замінюють. При цьому повна або часткова вартість путівки не відшкодовується.

 

2. Дитину, яка відпочиває в ДОТ, адміністрація може достроково відрахувати з табору без відшкодування вартості путівки в наступних випадках:

    - систематичне невиконання правил внутрішнього розпорядку, порушення режиму табору;

    - агресивна поведінка, створення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я самої дитини і тих, хто її оточує;

    - паління, вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин;

    - самовільний вихід на пляж або за територію табору;

    - крадіжка та інші протиправні дії;

    - нанесення матеріального збитку майну табору, співробітникам, дітям (при цьому матеріальну відповідальність несуть батьки дитини або особи, що їх замінюють).

 

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ В ДОТ 

 

1. За зразкову поведінку, активну участь у громадському житті ДОТ, високі особисті досягнення дитина може бути заохочена через:

    - оголошення подяки;

    - нагородження грамотою;

    - нагородження цінним подарунком.

 

2. Про заохочення доводиться до відома дитячого і педагогічного колективів ДОТ.

 

 

  <— попередня сторінка | ​наступна сторінка —>