НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

З ПИТАНЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ,

ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ

ТА ВІДПОЧИНКУ


 

1. Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 № 375-VI.

2. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ.

4. Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI.

5. Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422.

6. Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 (із змінами).

7. Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426.

8. Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 843-р.

9. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами).

10. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 378/1403.

11. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів: Державні санітарні правила і норми; ДСанПіН 5.5.5.23-99.

12. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.

13. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329.

14. Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254.

15. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881.

16. Примірний перелік документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 № 40.